Mindfulness

Vad är Mindfulness?

Mindfulness betyder medveten närvaro.
Med mindfulnessträning kan du  komma bort från oro, grubbleri om det som har hänt och om det som kanske kommer att hända. Du lär dig att vara alert och att fokusera på vad som händer i nuet. Du ökar din förmåga att uppleva, förstå och njuta av livet. Du mår bättre, sover bättre och fungerar bättre.
Det är ett förhållningssätt till livet och ett verkningsfullt sätt att förhålla sig till stress, smärta och livets utmaningar.

Tio fördelar med Mindfulness

Dina värderingar, övertygelser och mål är grunderna för att välja och söka mening i livet. Mindfulness hjälper dig att:

  • Minska din stress och oro
  • Sova bättre
  • Fokusera på det väsentliga
  • Bli mer uppmärksam om vad som sker i dig och kring dig
  • Bli mer kärleksfull och medkännande
  • Leva i balans och mer i nuet
  • Öka ditt tålamod
  • Öka din förmåga att möta svårigheter
  • Bättre kunna hantera smärta
  • Öka din livskvalitet

Aktuella kursdatum med priser kommer upp under Kurser.

Pris för coachande samtal 500:-/tim

%d bloggare gillar detta: