Clear Balance 1.0 Clear Balance 2.0

Clear Balance 1.0 är en helt unik energibehandling där Bingen energi tillförs klienten. Istället överförs alla lägre frekvenser som du som klient inte längre behöver för din fortsatta utveckling, till min kropp där de neutraliseras. Det ger dig möjlighet till självläkning och insikter som främjar och berikar din personliga utveckling.  

Under behandlingen kanaliserar jag gamla trauman, cellminnen och blodsminnen vilket gör att man blir ren i sitt system och kan gå in i en helt ny fas i livet. Efter varje behandling med Clear Balance arbetar den fysiska kroppen och klientens energisystem med en bearbetning och återställning på alla plan vilket gör att nya lager av minnen kommer upp. Därav rekommenderas alltid minst fyra behandlingar, för att uppnå ett stadigvarande resultat och en komplett upplevelse. 

Det ledande elementet i Clear Balance är det intelligenta vattenelementet. Desto klarare ditt vattenelement blir desto mer klarsynt blir du, och desto större tillgång till ditt eget medvetande får du. Det medför att det blir lättare för dig att se dig själv och bryta gamla mönster och begränsningar. Detta i sig kan vara utmanande innan du inser potentialen i att leva under eget ansvar. 

Clear Balance verkar fysiskt, emotionellt, mentalt och själsligt läkande och fungerar lika bra på distans som vid fysiskt möte. 

Pris: 1500:-/ tim, rekomendation 4 ggr för att få en bra grund pris 4500:-
pensionär/arbetslös/långtisdsjukskriven 750:-

Clear Balance 2.0

Clear Balance 2.0 är nästa nivå av Clear Balance. I den ursprungliga behandlingsformen kan vi eliminera känslomässigt bagage som är bearbetat. Vi kan frigöra klienten från energier som man inte längre behöver bära med sig. Bearbetat bagage eller cellminnen och blodsminnen som inte längre är aktuella för vår fortsatta personliga läkningsresa töms. Detta leder till en accelerad utveckling där vi får tillgång till information om oss själva som vi inte tidgare haft möjlighet att hantera.

Med Clear Balance 2.0 kan vi nu ta hand om och neutralisera även icke bearbetat bagage. Terapeuten kanaliserar då klinetens läkningsprocess, så att denne slipper uppleva sina smärtkroppar, vilket tidigare krävts för att en läkningsprocess ska ske.

Den här nya behandlingen arbetar på ett sätt där varken klient eller terapeut behöver medvetet uppleva de känslor och tankeprogram som släpper.  
 

                        Vad är en smärtkropp?

En smärtkropp är en energikropp som håller destruktiva känslor. Dessa skapas redan från våra första upplevelser, och vi fortsätter ofta skapa nya under livets gång. Tidigare har vi behövt möta våra smärtsamma känslor genom att medvetandegöra våra triggers för att kunna bearbeta och neutralisera dem. Detta gör nu Clear Balance 2.0 utan att vi behöver uppleva dem. 

Smärtkropparna kan bestå av olika känslor, som t.ex.  begär, sorg, svartsjuka, ilska.  Smärtkropparna är inte aktiva hela tiden. De ligger periodvis i dvala men aktiveras när de är ”hungriga” och då skriker de efter mat. En smärtkropp som består av sorg behöver då en upplevelse av sorg för att få ”mat”. När smärtkroppen ”skriker” svarar en annan persons smärtkropp med att orsaka en sorg hos människan vars smärtkropp behöver sorg. Om det inte finns några människor i omgivningen så skapas sorgen via människans tankar. 

  Hur fungerar en behandling?

Clear Balance 2.0 görs alltid på distans. Eftersom smärtkropparna inte ska få någon upplevelse så innebär det att terapeuten kanske inte kan ge så mycket ingående feedback på vad som har behandlats. Smärtkropparna och energin går rakt igenom terapeuten för neutralisering. Om terapeuten upplever känslorna så får smärtkroppen ”mat” och neutraliseras inte. 

Clear Balance 2.0 kan göras i kombination med vanliga Clear Balance. Då arbetar energierna parallellt och behandlingen kan göras fysiskt eller på distans. Då gäller prislistan under Clear Balance 1.0.

%d bloggare gillar detta: